3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıORGANİZASYONEL DEĞİŞİM VE PERFORMANS YÖNETİMİ

PROGRAMIN AMACI:

Değişimi öğrenme açısından düşünürsek, organizasyonlar cansız varlıklar olmalarından dolayı, onların öğrenmesi sahip oldukları insan faktörünün değişebilme ve öğrenme yeteneğiyle paralel olacaktır. Seminerin amacı belirlenmiş zaman diliminde katılımcılara değişime dönük bir bakış açısı kazandırmaktır.

KİMLER KATILABİLİR ?

Kurumlarında değişimi planlamak ve gerçekleştirmek isteyen yöneticiler katılabilir.
 

KONU ALT BAŞLIKLARI 

* Değişim nedir?
* Gelişim nedir?
* Organizasyonel değişim nedir?
* Değişim ihtiyacının doğuş nedenleri,
* Planlı değişimin yönetimi,
* Değişim strateji ve taktikleri,
* Öğrenen organizasyonlar,
* Değişime dirençle baş etme,
* Değişimde liderlik.