3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıSATIŞ TEKNİKLERİ ve PAZARLAMA

 PROGRAMIN AMACI:

Satış konusu bugün bir işletmenin tüm çalışanlarını ilgilendirecek şekilde anlam genişlemesine uğramıştır. Satış konusunda teknikler sürekli gelişmektedir. Seminer, katılımcılara tekniğin ötesinde gereken diğer yetenekleri de bir arada kullanmanın önemini kavratmak ve uygulatmak amacı taşımaktadır.

    KİMLER KATILABİLİR ?

 * Müşteri ile yüz yüze iletişimde  bulunan,  satış becerilerini geliştirmek isteyen her seviyeden müşteri temsilcileri,
 * Müşteri yöneticileri,
 * Satış yetkilileri,
 * Satış geliştirme uzmanları,
 * Pazarlama ve müşteri ilişkileri yetkilileri,
 * Şirketi müşteri karşısında temsil eden tüm profesyoneller.

KONU ALT BAŞLIKLARI 

 * Satış ve pazarlama nedir?
 * Satıcı kimdir?
 * Müşteri kimdir?
 * Müşteri davranışları analizi
 * Sistematik ve planlı satış
 * Satış stratejileri oluşturmak
 * Müşteri ilişkileri yönetimi
 * Satış sürecinin yönetimi
 * Teknik mi, içerik mi?