3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıTOPLANTI YÖNETİMİ

PROGRAMIN AMACI

Yönetimi birbirini tamamlayan bilim ve sanat yanlarıyla ele alırsak, örgütsel amaçlara dönük uygulama araçlarından biri de toplantılardır. İyi bir toplantı bir çok sorunun çözümlendiği, kuruluş içi iletişimin ve bilgi aktarımının sağlandığı bir ortam demektir. Bu seminerle yöneticilere, toplantıları etkin kullanılan araçlara dönüştürmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve işletme  faaliyetlerinin yürütülmesinde zaman etkinliği sağlamanın yolları gösterilecektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ile işletmede her düzeyde karar verme yetkisi taşıyan kişiler katılabilir.
 

KONU ALT BAŞLIKLARI

* Yönetim aracı olarak toplantılar
* Şirket kültürü içinde toplantılar
* Toplantı öncesi sorumluluklar
* Toplantı daveti
* Gündem
* Toplantı ortamı
* Katılımcıları belirlemek
* Amaca göre düzen
* Toplantının etkinliğini yükseltecek araçlar
* Bir toplantıda olmaması gerekenler
* Ön yargılar
* Toplantının stratejik önemi
* Toplantı yöneticisinden beklenenler
* Zamanın verimli kullanımı
* Toplantıyı yönlendirmek
* Toplantılarda sözsüz iletişim
* Çatışmaları işbirliğine dönüştürmek
* Toplantı sonrası yapılacaklar
* Etkin toplantının kazandırdıkları