3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıZAMAN YÖNETİMİ

PROGRAMIN AMACI>

Zaman baskısından kurtulmak isteyen  isteyen yöneticilere  yeni bir bakış açısı kazandırmak , pratik ve uygulanabilir önerilerde bulunmak.

KİMLER KATILABİLİR ?

Zamanını etkili ve verimli kullanmaya ihtiyaç duyan her düzeyde yönetici ve yönetici adayları.

    KONU ALT BAŞLIKLARI 

 *  Zaman yönetilebilir mi? 
 * Zaman kayıplarının temel nedenleri,
 * Yaşamımızda kontrol edilebilen ve edilemeyen şeyler,
 * Çalışma masasının yönetimi,
 * Kurumsal ve bireysel hedefler,
 * Öncelikleri belirleyebilme,
 * Günlük, haftalık, aylık, yıllık planlama nasıl yapılır ?
 * Toplantı ve görüşmelerde zaman yönetimi,
 * Zaman-Stres ilişkisi.