3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıCovid 19 ve BAKIŞ AÇILARI

Covid-19 ve BAKIŞ AÇILARI

Küresel salgın (Pandemi) tüm yaşamı derinden etkiledi. Bilinmeyen olarak ortaya çıkıp da yavaş yavaş tanıdığımız bu düşmana karşı savaşta her kafadan bir ses çıkıyor. Bilgilenme konusundaki yetersizlik toplumu doğruyla eğriyi karıştıracak duruma sokup paralize ediyor. İnternet kaynaklı mecralarda akıl tutulması yaratan çözümler dolaşıyor. Doğruyu süzme araçlarından yoksun insanlar virüse karşı savunmada panik içinde yanlış kararlar verebiliyor. Yetkili organlar da şaşkın durumda…

Bir görüntülü konferans hayal ettim…Bakış açıları farklı entelektüelleri bir araya getirerek Coronovirüs hakkındaki özgün görüşlerini bu konferans kurgusunda dile getirdim…Konferansa katılanların “ Virüs hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna sırayla verdikleri cevaplar:
 
KUANTUM FİZİKÇİSİ: Atom altı parçacıklarda elektronun davranışı şurada veya burada tahmin edilemez ise özgür ve rastgele demektir. Bu bağlamda Coronovirüs'ün özgür ve yolculuğunun öngörülemez olduğunu ileri sürebilirim.
 
GENETİKÇİ: Coronovirüs'ün davranışlarını genetik yapısı belirler. Ancak bu genetik yapı davranışların alt ve üst sınırlarını çizer. Oysa çevresel faktörler göz ardı edilemez. Virüsün sahip olduğu formla, çevresel faktörlere göre hareket edecek özgürlükte olduğunu söyleyebilirim.
 
GELENEKSEL FELSEFECİ: Ben “Coronavirüs nedir?” diye sorarım. Onun bir tür canlı formu olarak ihtiyaçları ele alınırsa davranışlarının yönünü de anlamak mümkündür. Hayatta kalmak için her şeyi deneyecek, yayılacak ve dönüşecektir. Bu onun yazılımda vardır.
 
VAROLUŞÇU FELSEFECİ: Ben “Coronavirüs” nedir yerine, kimdir?” diye sormak gerektiğini düşünüyorum. Biyolojik ve fiziksel zenginliğiyle bir organizma olsa da davranışlarının neden-sonuç ilişkileri önemlidir. Evrim sürecindeki yerini ancak böyle anlayabiliriz.
 
İYİMSER VAROLUŞÇU: Olaylara iyimser gözle bakmak, çözüme dönük davranış geliştirmemize yardımcı olur. Bence Coronavirüs gerçeğinin tüm insanlık için daha iyiye ulaşmada tetikleyici olacağını söyleyebilirim. Ayrıca çevre, ev, aile, arkadaş farkındalığımızı sağladı. Ölümü yakın hissetmek anı yaşamanın kıymetini artırıyor.
 
DEPRESİF GERÇEKÇİ: Coronavirüs olayının iyi ve kötü tarafını bir arada görmek gerekir. Sorun olduğu kadar alternatif çözümler de insanlık için iyi sonuçlar verebilir. Bu nedenle seçimlerimize göre durum yüzde elli iyi, yüzde elli kötü sonuç verebilir.
 
SOSYOBİYOLOG: Canlıların davranışlarının temelinde geleceğe kalma çabası vardır. Coronavirüs tüm mücadelesini genlerini yeni nesil virüslere aktararak geleceğe kalmak için vermektedir.
 
MOLEKÜLER BİYOLOG: Coronavirüs gibi yeni virüslerin evrimleşmesi ve Covid-19 hastalığıyla hızlı yayılmasının nedeni iklim değişikliği, kalabalık kentsel yaşam ve artan küresel nüfus hareketliliğidir. Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesindendir. Bunu bilerek hareket etmeliyiz.
 
DARWİNİST: Çevre koşullarına en iyi uyan canlılar geleceğe kalırlar. Evrimsel gelişim böyle olur. Ona karşı verilen savaşta Coronavirüs'ün hangi ortamda daha kalıcı olacağı, yayılarak genetiğinin değişimi sonrası anlaşılacak. Bu süreç devam ediyor. Biz de öğreniyoruz.
 
İNTANİYE (ENFEKSİYON HASTALIKLARI) UZMANI: Coronavirüs bir virüs ailesinden. Bu ailede SARS ve MERS de var. Onun hayatta kalmak için hızlı yayılma stratejisiyle bizlerin aşı ve tedavi yöntemlerini bulma hızımız arasında lehimize olan fark sonucu belirleyecektir.
 
"Sonuç nedir?" diye soracaklar için şunu söyleyebilirim: Dokundurma amaçlı yazdıklarımla ortak akla gönderme yapmak istedim. Kimse tek başına buhran yaratan bu salgınla ilgili karar verecek yetenekte değildir.
 
Karar verici ve uygulayıcılar toplum sağlığımızı ilgilendiren tüm uzmanlık alanındaki kişilerden oluşan üzüm salkımı gibi organize çalışan bir takım olmalıdır.
 
 
Not:
Virüs: Coronavirüs (SARS-CoV-2)

Hastalık (Covid-19) (In COVID-19, 'CO' stands for 'corona,' 'VI' for 'virus,' and 'D' for disease)