3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıFİLLER, DEVELER VE ÇİTALAR

Bu makale 03 Mayıs 2019 tarihinde AVM DERGİ'DE yer aldı
Filler, develer ve çitalar hakkında herkesin söyleyeceği şeyler vardır. Canlılar dünyasının bu ilginç hayvanlarını biraz araştırınca genel bilgilerin dışında bilinmeyen ne çok şey olduğunu öğreniyorsunuz.
Filler günün 16 saatini yemek yiyerek geçiriyormuş. Zıplayamıyorlar. Güçlü ve büyük görüntülerinden dolayı da düşmanı olacak hayvan az bulunuyormuş. Develere gelince: Ayak tabanları yumuşak olmasından dolayı kumda yayılıp, kayma veya batma gibi durumların oluşmasını engellermiş. Çitalar ise dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak saate 120 kilometre hıza ulaşıyorlarmış. Çitanın ince, uzun bacaklı gövdesi hız için mükemmel avantaj sağlarmış.
National Geographic belgesel konularının perakende sektöründen haberler veren AVMDergi’de ne işi var diyeceksiniz?
2002 yılından beri özellikle AVM’lerin sektörel evrimini bir eğitim danışmanı olarak dikkatle izliyorum. Onları tanıyacak kadar da yakın çalışma içinde oldum. Yatırımcıya, yönetim ekiplerine, kiracılara, taşeron firmalara, çalışanlara eşit mesafeden bakma fırsatı buldum. Deneyimlerimi de çeşitli mecralarda çok sayıda makaleyle ve AYD tarafından basımı ve dağıtımı yapılan “AVM On Board” kitabımda paylaştım.
AVM’lerin 2005 yılından itibaren perakende sektöründe boy gösterme hızı yukarıya doğru bir grafik izledi. İndirim marketleri de yarışa son yıllarda katıldı… Görüldü ki ekonomide yaşanan krizlere rağmen perakendenin çeşitli kanallarıyla ilgili projeler her zaman gündemde kaldı. Sanayide ve tarımsal üretimde gerilemelere rağmen istihdam yaratmada da önemli bir rol oynuyorlar. Sıkıntılara, duraklamalara rağmen yatırım eğilimi devam ediyor.
Öte yandan rekabetçi bir piyasada sürdürülebilir kârlılığın da çok yönlü stratejilere (pazarlama, rekabet, işletme felsefesi, yenilenme kararı, hedef müşteriler, mağaza karması, konumlanma, yönetim, kuruluş kültürü gibi) bağlı olduğu gerçeği kendini sürekli hissettiriyor. Ekonominin durumu ne olursa olsun stratejilerinizle sürekli yüzleşmek gerekiyor. Ancak bu yüzleşme kitabına uygun biçimde yapılmadığında nereye gidileceğini bir kenara bırakın bulunulan yer bile tarif edilemiyor.
Değişim ve dönüşüm kaçınılmaz!
Önemli olan dönüşümün çağdaş normlarla tanımlanan bir gelişmeyi işaret etmesidir.
Gelelim fil, deve ve çita meselesine…
Bazı AVM’ler devasa yapılarıyla bir fil; bütünsel olarak bakıldığında yanlışlarıyla bir deve; değişikliklere uyumu ve hızlı cevap verme becerisiyle de bir çita gibiler. Sorulması gereken soru: Faaliyete geçerken hayal edilen geleceğe ulaşıldı mı yoksa bambaşka bir şeye mi dönüşüldü? Veya henüz işin başındaysanız nereye gidiyorsunuz?
AVM’lerle fil, deve ve çita arasında bağlam oluşturmamı kolaylaştıran yaygın deyişlerden bazı örnekler:
• Aşırı şişmanlar için “fil gibi oldun!”
• Anlamayanlara “Sana laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor!
• Hızlı koşan ve kıvrak kişilere de: “çita gibi!”
deniyor…
• Yapılan her şeyin yanlış olduğunu düşünenler ise,
“Deveye sormuşlar: ‘boynun neden eğri’ diye, o da ‘nerem doğru ki?’ diye verdiği cevabı kullanmışlar.”
Hesapsız kitapsız kaynaklarını çarçur ederek hantallaşan AVM’ler diğer sektörlerdeki şirketlerde görüldüğü gibi karar vermede, kendilerini yenilemede, sorunlara çözüm üretmede fil gibi çok ağır davranıyorlar; bazıları bir projede “ne yapılmamalı?” sorusuna cevap vermek için özel çaba göstererek deve misali yapıya dönüşmüşler. Düzgün yanları kalmamış… İyileştirmek için nereden başlanacağı da belli değil.
Öyleleri de var ki ölçekleri ne olursa olsun çita gibi canlı, dinamik, yenilikçi ve çekici hale gelmişler. Çevreye enerji saçıyorlar. Olumsuz örneklerin yanında sektörün umut kaynağı olmuşlar.
Fil, deve ve çita analojisini, mevcut durumdan yola çıkarak sektörün AVM kanalının fotoğrafıyla ilgili mesajlar verdiği için kullandım.
Neydiniz ne oldunuz?