3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıİŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?

İş planı,  kuruluşların stratejik vizyonunu tanımlarken rasyonel kararların dayanağını da oluşturur. Ne hikmetse şirket yönetimlerinde alışkanlığa dönüşerek bir türlü kurum kültürünün parçası olamıyor. Hazırlamamak için de bin dereden su getiriliyor. Araştırmalarım bunu şirket için olmazsa olmaz görenlerle görmeyenlerin karşılaştırılması halinde, görmeyenlerin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Bu anlayışın nedenleri düşünüldüğünde, zorunlu haller dışında, şirket ölçeğinin rol oynadığını söylemek zor. Durum daha çok zihniyetlerle ve işletme kültürüyle ilgili. 

İş planı neden önemlidir?

Bunu  bir AVM için değerlendirelim:

• Organizasyon bütünlüğü içinde iletişim araçlarından birisi olduğu kadar, AVM’nin performansının planlanması, ölçülmesi ve geliştirilmesinin de dayanağıdır. 

• Yazılı bir doküman olarak faaliyetleri izlemeye, değerlendirmeye, kontrol etmeye ve geliştirmeye zorlar. Bu sayede AVM’de üst-orta-alt kademe yönetim ve çalışanları arasında ortak, düzenli ve saygın bir iletişimin referans tabanı oluşur. 

• AVM’nin sahip olduğu tüm kaynakların ne için, nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar, kimlerle, kimler için kullanılması gerektiğini düzenler.

•  Aynı zamanda kaynakların etkin biçimde kullanılması, araç-amaç dengesinin kurulması, performansın geliştirilmesi için uygun ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.

Planlama için en uygun zamanı beklemek doğru bir anlayış değildir. Günümüzün inişli çıkışlı piyasalarında o gün bir türlü gelemez… Plan her zaman, yeni bir yıla girmeden önünüzdeki bir yılı kapsayan biçimde de, önünüzdeki çeyrekler için de hazırlanabilir. Yeter ki yapılması için örgütsel kararlılık olsun.

Plana yaklaşımlardaki tutuculuğun en önemli dayanağı geleceğin bilinemezliği iddiasıdır. Elbette geleceği kimse bilemez… Ancak kuruluşların vizyonları doğrultusunda arzu ettikleri bir geleceği inşa etme çabalarından daha doğal ne olabilir. 

“Bırakalım kader bizi nereye götürürse götürsün...”, 

“Biz günü kurtarmaya bakalım...” 

şeklinde belirsizliğe mahkum anlayışlarla iş dünyasında bir hedefe ulaşmanın tesadüflere bağlı olacağını herkes kabul eder sanırım.

Plan hazırlamak,  AVM’nin amaçlarının net ve anlaşılır olmaya, bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli araçların tespit edilmesine, edinilmesine, gerçekçi, duygusal olmayan kritik kararların alınmasına ve faaliyetlerin bir bütün olarak görülmesine zorlar. Yönetim ekibi misyon ve vizyonun somut biçimde paylaşılmasıyla motive olurlar. Düşünün! Bir gemiye biniyorsunuz ama onun nereye gittiğini, niçin o gemide kalacağınızı, orada kalmak için neler yapmanız gerektiğini,  bilmiyorsunuz. Bu belirsizlik iş performansınızı nasıl etkiler? İş Planı, işlerin iyi gittiği dönemlerde de kötü gittiği dönemlerde de size, şirketinize ve çalışanlarınıza yol gösteren haritadır.


Yorumlarınız için info@3sdanismanlik.com adresimize e-posta yollayabilirsiniz.