3S İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim DanışmanlığıİŞLETME KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Doğrusal olarak tanımlanamayan ve teknolojinin tetiklediği değişim ve gelişimin yaşandığı kaotik bir dünyayı küreselleşme olgusuyla ifade ederken, işletmeler açısından stratejiyle kültürel uyumun sağlanması ihtiyacının da önem kazandığını görüyoruz.

Çünkü planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol fonksiyonları aracılığıyla organizasyonu belirli bir amaca yöneltmek olarak özetleyeceğimiz yönetim süreci kültürel yapıyla doğrudan etkileşim içindedir.Kültür çalışanları yalnızca ücretleri için emek veren bireyler olmaktan çıkaran bir yapıştırıcıdır. Görevlerden doğan birlikte çalışma zorunluluğunu, ortak vizyon ,misyon ve strateji doğrultusunda kazandırılacak bir ruhla ,değerlerle ve prensiplerle harmanlayarak, en üstten en alt birime kadar anlamlı ve işlevsel hale getiren işte bu kültürdür. Kültür sayesindedir ki davranış normları ortaya konularak çalışanların amaçlar doğrultusunda faaliyetlere tutarlı katılım etkinliği sağlanır.

Her şirket kendine özgü bir kültürü tepe yönetimin beklentileri doğrultusunda yaratır. Kanımca bir şirketin pazarda belirli bir zamanda ürün ve hizmetleriyle var olması bundan sonrası için büyüme ve gelişmesinin garantisi değildir. Her şey mevcut kültürün dış ve iç çevre uyumunu dinamik biçimde gerçekleştirmesine bağlıdır. Bu bağlamda kültürün katılımcılığı, yaratıcılığı destekleyen ortama sahip olup olmadığı irdelenerek gerekli dönüşüm çalışmalarını başlatmak gerekir.Durduran, yavaşlatan, geliştiren yönler ortaya konularak bu süreci özenle işletmek gerekir.

İletişim,Sosyalleşme, İşle ilgili Kurallar , Mekan ,Toplantı Yönetimi, Sorun Çözme Metodolojisi, Zaman Algısı, Raporlama,Yönetim Stili, Ödül ve Ceza ,Yetki Devri, Geri Bildirim, Bilgi Yönetimi, Kariyer Planlama , Personel Seçme ve Yerleştirme kültürel dönüşümün referans noktalarıdır.

İşe buralardan başlamak gerekir.Yorumlarınız için info@3sdanismanlik.com adresimize e-posta yollayabilirsiniz.